Dodano: Środa, 28 stycznia 2009r. godz.: 08:16. Nr wydania: 2/2009

Podsudecka pod "drutem" po 2013 roku?

W związku z przewidywaną po roku 2013 modernizacją linii 276 na odcinku Wrocław - Międzylesie bezwzględnie konieczne jest zapewnienie alternatywnej trasy przewozów towarowych. W tym celu konieczna będzie odbudowa nieczynnego toru na linii 137 (odcinek Kamieniec Ząbkowicki - Świdnica i Jaworzyna Śląska - Legnica) wraz z elektryfikacją całego odcinka Kędzierzyn Koźle - Legnica. Tak czytamy w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na zapytanie jednej z posłanek Moniki Wielichowskiej.

Od dobrych 30-stu lat mówi się o elektryfikacji linii kolejowej numer 137 Katowice-Legnica, na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Legnica.W tej sprawie do tej pory zrobiono jednak niewiele. Mało kto wierzy, iż stanie się to w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Tym niemniej cieszy i optymistycznie nastraja odpowiedź podsekretarza w Ministerstwie Infrastruktury na zapytanie jakie w tej sprawie skierowała posłanka Monika Wielichowska. Pełna treść odpowiedzi poniżej:

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra -
na zapytanie nr 1001

w sprawie modernizacji ciągu linii kolejowych nr 289 i 137 Ruda-Lubin-Legnica-Jaworzyna-Kamieniec Ząbkowicki, rozbudowy linii do dwutorowej odcinka 289 i odbudowy drugiego toru na odcinkach Legnica-Jaworzyna oraz Świdnica-Kamieniec Ząbkowicki.

W odpowiedzi na zapytanie pani poseł Moniki Wielichowskiej, skierowane przy piśmie marszałka Sejmu RP nr SPS-024-1001/08 z 7 marca 2008 r. do ministra infrastruktury pana Cezarego Grabarczyka, w sprawie modernizacji ciągu linii kolejowych nr 289 i 137 Ruda - Lubin - Legnica - Jaworzyna - Kamieniec Ząbkowicki, rozbudowy linii do dwutorowej odcinka 289 i odbudowy drugiego toru na odcinku Legnica - Jaworzyna oraz Świdnica - Kamieniec Ząbkowicki uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Linia nr 289 (jednotorowa) zaliczona została do linii kolejowych państwowego znaczenia. Jest bardzo ważnym ciągiem przewozowym dla transportu towarów i osób w ramach obszaru obejmującego aglomeracje Legnica, Lubin, Głogów, Polkowice. Linia w bardzo dużym zakresie wykorzystywana jest do przewozu surowców i koncentratów do produkcji miedzi. Duży ruch towarowy ogranicza możliwości szerokiego rozwoju komunikacji pasażerskiej. Z uwagi na brak wygodnego połączenia drogowego pomiędzy Lubinem i Wrocławiem ze strony władz samorządowych istnieje duża presja w zakresie wykorzystania na tym odcinku transportu kolejowego.

Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający i zły. Na wielu odcinkach występują ograniczenia prędkości jazdy pociągów do 20 km/godz. Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie zdolności przepustowej tej linii. Szacunkowy koszt remontu istniejącego toru określono na ok. 60 mln PLN.

Budowa drugiego toru na całej długości linii 289 byłaby uzasadniona w sytuacji uruchomienia kolejowej komunikacji pasażerskiej pomiędzy aglomeracjami Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz Wrocławiem, w przypadku gdyby istniejąca przepustowość linii jednotorowej była dalece niewystarczająca dla umożliwienia intensywnych przewozów towarowych i pasażerskich.

Linia nr 137 (jednotorowa, niezelektryfikowana na odcinku Kędzierzyn Koźle - Legnica) zaliczona została do linii kolejowych państwowego znaczenia. Jest ważnym ciągiem przewozowym dla transportu towarów i osób, którego znaczenie istotnie wzrasta wskutek koncentracji wywozów kruszyw z ciążących do tej linii kopalni.

Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający. Na wielu odcinkach występują ograniczenia prędkości jazdy pociągów do 20 km/godz. Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie zdolności przepustowej tej linii. Szacunkowy koszt tego remontu wyniesie ok. 30 mln PLN.

W związku z przewidywaną po roku 2013 modernizacją linii 276 na odcinku Wrocław - Międzylesie bezwzględnie konieczne jest zapewnienie alternatywnej trasy przewozów towarowych. W tym celu konieczna będzie odbudowa nieczynnego toru na linii 137 (odcinek Kamieniec Ząbkowicki - Świdnica i Jaworzyna Śląska - Legnica) wraz z elektryfikacją całego odcinka Kędzierzyn Koźle - Legnica.

Za koniecznością odbudowy drugiego toru przemawia również fakt wykorzystywania linii 137 jako linii objazdowej dla korytarza transportowego E30, umożliwiającej selekcję kwalifikowanego ruchu pasażerskiego po linii E30 i ciężkiego ruchu towarowego po linii 137.

Zadania związane z modernizacją ciągu linii kolejowych nr 289 i 137 nie zostały ujęte na liście indykatywnej projektów realizowanych w ramach programu PO IiŚ na lata 2007-2013, w związku z czym realizacja robót budowlanych na ww. liniach przewidziana jest po roku 2013.

Podsekretarz stanu
Juliusz Engelhardt

Warszawa, dnia 27 marca 2008 r.

Źródło:: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/41350C23

Autor: Stanisław Stadnicki.
Publikacja tekstu: Środa, 28 stycznia 2009r. godz.: 08:16. Nr wydania: 2/2009

Dziękujemy za lekturę tego tekstu. Możesz teraz wrócić do wyboru aktualności.

Polecamy teksty na podobny temat

Następne teksty:

Poprzednie teksty:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki