Dodano: Środa, 28 stycznia 2009r. godz.: 09:25. Nr wydania: 4/2009

List w sprawie powrotu pociągu pośpiesznego Kraków-Jelenia Góra autorstwa Krzysztofa Pawlaka skierowany do Prezesa PKP Intercity

W związku z przejęciem przez PKP Intercity pociągów międzywojewódzkich pospiesznych w grudniu 2008r. zwracam się do Pana w imieniu swoim oraz mieszkańców powiatu prudnickiego o przywrócenie pociągu pospiesznego łączącego Górny Śląsk z Kotliną Kłodzką oraz Karkonoszami.

List Krzysztofa Pawlaka z Prudnika w sprawie powrotu pociągu relacji Kraków - Jelenia Góra (przez Prudnik, Nysę, Jaworzynę Śląską) skierowany do Prezesa Zarządu PKP Intercity

Krzysztof Pawlak
Prudnik, dn. 19.01.2009

Pan
Krzysztof Celiński
Prezes Zarządu
PKP Intercity Sp. z o. o.

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z przejęciem przez PKP Intercity pociągów międzywojewódzkich pospiesznych w grudniu 2008r. zwracam się do Pana w imieniu swoim oraz mieszkańców powiatu prudnickiego o przywrócenie pociągu pospiesznego łączącego Górny Śląsk z Kotliną Kłodzką oraz Karkonoszami.

W rozkładzie jazdy 2006/7 kursował sezonowy (22-31.XII.06, 26.I - 25.II, 6-10.IV, 27.IV-6.V, 23.VI-2.IX) pociąg pospieszny nr R-64501 relacji Przemyśl / Lublin - Katowice - Nysa - Kłodzko - Jelenia Góra, który z dniem wejścia w życie oferty 2007/2008 został zlikwidowany. Powyższy pociąg zapewniał dogodne połączenie bez konieczności uciążliwych przesiadek między innymi do Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Przemyśla, Kielc, Lublina, w kierunku zachodnim do Kłodzka, Wałbrzycha czy Jeleniej Góry ciesząc się dużym zainteresowaniem podróżnych. Przez wiele lat na linii Katowice - Legnica kursowało wiele par pociągów międzywojewódzkich, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie sposób nie wymienić słynnego pociągu z Katowic do Legnicy, który kursował przez około 30 lat. Z takich miejscowości jak Nysa, Prudnik można było dojechać w różne zakątki kraju, korzystając między innymi z ww. pociągu. Wprowadzony proces restrukturyzacji i regionalizacji kolei doprowadził do likwidacji wielu połączeń dalekobieżnych pozostawiając jedynie krótkie pociągi regionalne.

Likwidacja pociągu pospiesznego z Jeleniej Góry do Krakowa (taka była pierwotna relacja) wywołała społeczny sprzeciw, w szczególności mieszkańców południowej Opolszczyzny. Protestowali mieszkańcy, samorządy lokalne (m. in. Powiat Prudnik, Nysa), władze Województwa Opolskiego oraz parlamentarzyści reprezentujący nasz region. Przewoźnik PKP Przewozy Regionalne w ramach rekompensaty (na wnioski mieszkańców i władz) uruchomił sezonowe połączenie relacji Warszawa Wschodnia - Opole - Nysa - Kłodzko, które nie spełnia oczekiwań mieszkańców regionu, a które od 14 grudnia realizuje kierowana przez Pana spółka PKP Intercity. Naszym zdaniem powyższy pociąg nie jest żadną alternatywą dla zlikwidowanego połączenia z Krakowa do Jeleniej Góry przede wszystkim ze względu na zupełnie inne naturalne potoki oraz nieatrakcyjny czas przejazdu. W sposób niesprawiedliwy pozbawiono nas, mieszkańców dogodnego i bezpośredniego połączenia. Brak pociągu pospiesznego kursującego przez Prudnik, Nysę powoduje dalszą degradację połączeń słynnej niegdyś Magistrali Podsudeckiej oraz dalszą marginalizację nie tylko naszego regionu, ale całej południowej Opolszczyzny, wpływając na spadek atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu oraz obniżenie mobilności jego mieszkańców.

Z Prudnickiego dworca PKP w sezonie 2008/9 pozostały wyłącznie kursy do Nysy, Brzegu i Kędzierzyna Koźla obsługiwane autobusami szynowymi, które ulegają częstym awariom powodując spadek liczby podróżnych chcących skorzystać z usług kolei. Przykładowo przejazd z Prudnika do Katowic (112km) pociągiem osobowym już dziś wiąże się z co najmniej dwoma przesiadkami w Kędzierzynie Koźlu oraz w Gliwicach. W kierunku Świdnicy, Dzierżoniowa i Wałbrzycha nie ma już żadnego połączenia. Od 14 grudnia 2008r. PKP PR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zlikwidował wszystkie połączenia z Nysy w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego i dalej do Świdnicy i Dzierżoniowa, Wałbrzycha czy Legnicy.

W związku z rozminięciem się z oczekiwaniami społeczeństwa wnioskuję o przywrócenie kursowania pociągu pospiesznego relacji Kraków - Jelenia Góra, przez Katowice, Prudnik, Nysę, Dzierżoniów, Świdnicę, Jaworzynę Śląską, Wałbrzych. Powyższy pociąg będzie zapewniał dogodne połączenie aglomeracji krakowskiej i śląskiej z Kotliną Kłodzką, Karkonoszami i bogatym w atrakcje turystyczne Dolnym Śląskiem. Z drugiej strony powyższy pociąg będzie zapewniał dogodne połączenie z ważnymi ośrodkami akademickimi (Kraków, Katowice, Gliwice), handlowo - usługowymi oraz przemysłowymi Górnego Śląska. Dotychczasowy pociąg w ciągu ostatnich kilku lat kursował przez Kłodzko, Nową Rudę, Wałbrzych, z pominięciem Dzierżoniowa i Świdnicy nie dając możliwości realizacji naturalnych potoków podróżnych od lat występujących w ciągu Świdnica - Dzierżoniów - Nysa - Prudnik - Katowice.

Jako mieszkaniec regionu, miłośnik kolei i bezpośrednio zainteresowany rozwojem transportu kolei oraz regionu proszę o rozważenie ww. propozycji. W ramach optymalizacji kosztów proponuję uruchomienie pociągu na odcinku Kędzierzyn Koźle - Jelenia Góra jako łącznika, trzy wagonowy skład od pociągu Krakowianka włączany i wyłączany na stacji Kędzierzyn Koźle. Podobnie jak w poprzednich latach proponowany skład powinien wyjeżdżać z Krakowa około 6:00, powrót około godziny 22:00. Brak w nowym rozkładzie jazdy pociągu pospiesznego pozostawi nam mieszkańcom niewielkie możliwości podróżowania, wpływając negatywnie na wizerunek nie tylko naszego powiatu ale całej południowej Opolszczyzny. Uruchomienie ww. pociągu wpłynie znacząco na poprawę komunikacji, wzrost mobilności społeczeństwa oraz przede wszystkim spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu.

Z poważaniem
Krzysztof Pawlak

Do wiadomości:

 • Tygodnik Prudnicki, Prudnik, ul. Kościuszki 13a,
 • Nowa Trybuna Opolska,
 • Euroregion Pradziad Prudnik - Rynek,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Starosta Prudnicki,
 • Starosta Nyski,
 • Urząd Miasta i Gminy Prudnik,
 • Pani Poseł Danuta Jazłowiecka,
 • Pan Poseł Tadeusz Jarmuziewicz,
 • Pan Poseł Robert Węgrzyn,
 • Pan Poseł Łukasz Tusk,
 • Pan Poseł Adam Krupa,
 • Pan Poseł Andrzej Buła,
 • Pan Poseł Stanisław Rakoczy,
 • Pan Poseł Ryszard Galla,

Autor: Krzysztof Pawlak.
Publikacja tekstu: Środa, 28 stycznia 2009r. godz.: 09:25. Nr wydania: 4/2009

Dziękujemy za lekturę tego tekstu. Możesz teraz wrócić do wyboru aktualności.

Następne teksty:

Poprzednie teksty:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

 • WebInspiracje
 • Stanisław Stadnicki