Dodano: Środa, 13 kwietnia 2016r. godz.: 09:13. Nr wydania: 418/2016

Deklaracja konferencyjna skierowana do Ministra

Prezentujemy pełną treść deklaracji, podpisanej przez uczestników konferencji, która została zorganizowana w Prudniku, a dotyczyła powrotu pociągu pośpiesznego na Magistralę Podsudecką

Szanowny Panie Ministrze

My, uczestnicy Konferencji pn. "Pociągiem po Magistrali Podsudeckiej" reprezentujący mieszkańców południowej części województw dolnośląskiego i opolskiego wnioskujemy o uruchomienie w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego w relacji (Kudowa Zdrój)- Kłodzko- Nysa- Katowice- Kraków, oraz przywrócenie ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Nysa.

Dla mieszkańców miast i miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej (linii kolejowej nr 137), niezrozumiałym jest fakt zupełnego pomijania przez spółki kolejowe miejscowości położonych przy tej linii pomimo istnienia potencjału przewozowego, posiadanych zasobów w postaci nowych wagonów, wyremontowanych lokomotyw i poprawiającej się infrastruktury przewozowej.

Po likwidacji na przełomie 2006/2007 roku połączeń dalekobieżnych na linii 137, a w roku 2012 całkowitej likwidacji wszystkich pasażerskich połączeń kolejowych na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Nysa mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż Magistrali Podsudeckiej utracili możliwość korzystania z usług przewozów kolejowych w dojeździe do szkól i zakładów pracy położonych w ościennych miejscowościach. Ograniczono również możliwość dojazdu turystom do miejscowości położonych wzdłuż tej linii, znanych z atrakcji turystycznych, które stanowią dla wielu gmin istotny element ich rozwoju gospodarczego.

W ocenie uczestników konferencji działania ograniczające dostępność do połączeń regionalnych i dalekobieżnych poprzez likwidację połączeń kolejowych na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Nysa i brak całorocznego dalekobieżnego połączenia kolejowego ze Śląskiem i Krakowem dla takich miejscowości jak: Głogówek, Prudnik, Nysa, Otmuchów, Paczków, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko jest ewidentnym obniżeniem ich prestiżu i barierą w rozwoju gospodarczym i społecznym.

Do pozytywnych aspektów przemawiających za uruchomieniem połączenia relacji Kraków- Kłodzko (Kudowa Zdrój) przez Paczków, Otmuchów, Nysę, Prudnik, Racławice Śląskie, Głogówek i Kędzierzyn Koźle należą:

  1. połączenie atrakcyjnych turystycznie miejscowości leżących wzdłuż tej trasy, w obrębie której na co dzień mieszka i pracuje ponad 200 tys ludzi;
  2. przywrócenie dalekobieżnego połączenia kolejowego na Magistrali Podsudeckiej, które funkcjonowało niezmiennie przez ponad 40 lat i świetnie się sprawdzało;
  3. umożliwienie dojazdu mieszkańcom Kotliny Kłodzkiej, Nysy czy Prudnika do ośrodków akademickich i metropolii Górnego Śląska i Małopolski.

Za przywróceniem ruchu regionalnego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki- Kłodzko przemawiają:

  1. możliwość dojazdu mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego, Paczkowa, Otmuchowa do ośrodków akademickich, szkół, uczelni oraz zakładów pracy w Nysie, Prudniku czy na Górnym Śląsku;
  2. przywrócenie ciągu komunikacyjnego na całej długości linii od Legnicy, aż po Kędzierzyn- Koźle wraz z umożliwieniem skomunikowania w Kamieńcu Ząbkowickim i Jaworzynie Śląskiej z pociągami do Wrocławia.
  3. poprawa szeroko rozumianej dostępności komunikacyjnej Kotliny Kłodzkiej i Pogórza Sudeckiego.

O opłacalności kursowania pociągów przez Magistrale Podsudecka może świadczyć fakt wypełnienia pasażerami pociągu regionalnego relacji Gliwice - Nysa, gdzie potencjał pasażerski jest bardzo wysoki i gwarantuje dogodny dojazd. Relacja tych połączeń mogłaby zostać wydłużona do stacji Kłodzko Główne, lub dalej do Międzylesia lub Kudowy. Relacja zarówno pociągu dalekobieżnego do Krakowa, jak i połączeń regionalnych na odcinku stykowym województw dolnośląskiego i opolskiego opłacalna będzie tylko wtedy, gdy pociągi będą kursować codziennie oraz w atrakcyjnych godzinach.

W odczuciu uczestników konferencji najlepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie w połączeniu do Krakowa grupy wagonów do pociągu IC ?Szkuner? relacji Kraków- Kołobrzeg odczepianą na stacji Katowice. Obecne godziny uruchomienia tego połączenia umożliwiają prowadzenie wagonów bezpośrednich w relacji Kraków- Kłodzko (Kudowa Zdrój) na jednym obiegu bez przymusu uiszczania opłaty postojowej na stacjach końcowych. Naszym zdaniem, ze względu na turystyczne walory regionu Sudeckiego wprowadzenie postulowanych zmian będzie ekonomicznie uzasadnione i doprowadzi do rozwoju turystyki.

Mając na uwadze przedstawione postulaty wnioskujemy o interwencję w przedstawionej sprawie i przywrócenie połączeń na zlikwidowanych i zapomnianych przez PKP trasach.

Autor: Stanisław Stadnicki.
Publikacja tekstu: Środa, 13 kwietnia 2016r. godz.: 09:13. Nr wydania: 418/2016

Dziękujemy za lekturę tego tekstu. Możesz teraz wrócić do wyboru aktualności.

Polecamy teksty na podobny temat

Następne teksty:

Poprzednie teksty:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki